cập nhật thông tin liên tục--đang nạp tư liệu

Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2013

Thông báo của Người Lót GạchThông báo
Le Tho Hong

Kể từ 0 giờ ngày 21 tháng 6 năm 2013  blog Người Lót Gạch sẽ tạm ngừng hoạt động. Xin chân thành cảm ơn bạn đọc gần xa đã ủng hộ, góp ý và động viên trong thời gian qua.

Hồng Lê Thọ 

Chủ blog NLG

森山良子 今日の日はさようなら

Chú ý:
-Blog Điểm tin & Tư liệu vẫn được duy trì phần thu thập tư liệu, không có điểm tin
-Blog Người Lót Gạch 2 chuyên trang về văn nghệ và âm nhạc vẫn được duy trì và cập nhật bình thường
-Facebook vẫn được duy trì để giao lưu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét