cập nhật thông tin liên tục--đang nạp tư liệu

Thứ Hai, ngày 25 tháng 2 năm 2013

Đây rồi: bản tin của VTV lúc 19 giờ ngày hôm nay--Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng v/v suy thoái tư tưởng

Thời sự 19h - 25/02/2013
Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng và phỏng vấn ý kiến các nhân sĩ khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là một tất yếu lịch sử

chú ý: nội dung của PGS-TS Nguyễn Viết Thông ở phút thứ 19

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét