cập nhật thông tin liên tục--đang nạp tư liệu

Thứ Năm, ngày 10 tháng 1 năm 2013

Khen người sống không nhận, thì chúc người chết cái xem có phản đối được không nào?

Thứ năm, ngày 10 tháng một năm 2013

Khen người sống không nhận, thì chúc người chết cái xem có phản đối được không nào?


Hi hi, hô hô! Trong khi dân tình đang xôn xao, chuyện bác nữ nghệ sĩ Kim Chi từ chối làm hồ sơ để thủ tướng ban khen, chỉ vì bác ấy không muốn sự diện diện chỉ mỗi cái chữ ký của thủ tướng trong nhà bác ấy, vì cho rằng ông này đang làm nghèo đất nước, làm khổ dân thì trên blog của Chú Tễu có người bảo: 

"Được Thủ tướng khen mà thấy bị xúc phạm là còn may, còn được Thủ tướng chúc mừng năm mới thì hãi lắm. Chuyện như thế này: Văn phòng khoa Văn học nhận được thiệp chúc mừng năm mới của Thủ tướng gửi GS Phan Cự Đệ. Tất cả cuống lên vì cụ Đệ chết đã hơn 5 tháng rồi, mới làm bách nhật tháng trước. Thống nhất mở ra xem sao thì thấy trong thiệp ghi rõ là chúc GS mạnh khỏe,công tác tốt, đóng góp nhiều cho sự nghiệp cách mạng, cho đất nước. Anh em đành thắp nén hương rồi hóa vàng cái thiệp í gửi xuống âm ti vậy"

Dân tình cười muốn té ghế. có thơ rằng:

Khá khen thủ tướng anh minh
Luôn luôn theo sát dân tình chăm nom
Ông Phan Cự Đệ vào hòm
Đã hơn năm tháng mà còn động viên!

Người khác lại bảo: “Một cú gỡ lại thể diện cao tay ấn, khen người sống không nhận thì chúc người chết xem có phản đối được không nào? Hahaha”

Hô hô, ha ha! Thử phản đối xem?

Nói đến đây có người bảo, không phải, cụ Đệ mất vài năm trước rồi. Chắc đây là tin cũ.

Ờ thì là tin cũ. Mà cũng có thể thủ tướng bị hố quả chúc người chết rồi, nay sửa lại khen người sống cái thì sao? Ai mà ngờ được lại bị từ chối .
http://chimkiwi.blogspot.com/2013/01/khen-nguoi-song-khong-nhan-thi-chuc.html


NLG
tiếng Việt mới: "truy khen" như "truy phong" đó thôi !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét