cập nhật thông tin liên tục--đang nạp tư liệu

Thứ Bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2012

Thư và hình ảnh từ GS Ngô Vĩnh Long

Mạn phép anh Long xin  được công bố mail cùng với những tấm ảnh quí  vừa nhận này:

Anh Thọ rất mến:

Nhân đọc tin Anh đưa ra trên NLG và thấy tuyên bố của các anh Tương Lai, Nhuận, Giàu, Đằng và thư "phản đối" của anh Huỳnh Kim Báu tôi xin gởi vài tấm ảnh riêng cho các anh ấy như một lời thăm hỏi và chia sẻ tâm tình với nhau.

Tấm đầu là một cô sinh viên người Mỹ có cầm một bảng nói lên những lời mà chúng ta đã biết và thi hành từ thời còn trẻ, có thể còn trẻ hơn cô nầy nữa. Hơn nữa thế kỷ sau vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả!!

Hai tấm ảnh kia, một là anh Đằng và anh Nhuận chụp với tôi 7, 8 năm trước đây mà tôi mới tìm ra trong mấy cái đĩa cũ. Cái kia là chụp với các anh Báu, Mẫm, Giàu và Hùng (chồng cô Hiếu Dân) nhân kỷ niệm ngày sinh nhật 90 năm ông Kiệt tháng trước. Rất tiếc lúc đó anh Tương Lai đang bận nên không chụp với anh ấy được.

Bọn mình đã già hết rồi, nhưng còn một chút gân (chỗ nào không biết)!


Xin chúc Anh và bạn bè quen thuộc vui mạnh,

Long
Morality and Obedience.jpg

             Morality and Obedience
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=72c4e75599&view=att&th=13b9ec335a49bab1&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_haqs7go22&safe=1&zw&saduie=AG9B_P_d84PHPRa4kXiHL8ZjB11I&sadet=1355581472635&sads=YKNoiBjfV0U0u7oHGp_i0ONIDsM
Từ trái qua: LC Giàu, HK Báu, HT Mẫm, NV Long, HT Hùng
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=72c4e75599&view=att&th=13b9ec335a49bab1&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_haqs6y1h1&safe=1&zw&saduie=AG9B_P_d84PHPRa4kXiHL8ZjB11I&sadet=1355581445152&sads=SwFwgJB-X87Uy6oamnbO6vctb5Q
Từ trái qua: NV Long, HN Nhuận, LH Đằng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét