cập nhật thông tin liên tục--đang nạp tư liệu

Thứ Hai, ngày 04 tháng 6 năm 2012

"Hoài Ký" DƯỚI ÁNH HỎA CHÂU của Hoàng Phủ Ngọc Phan


GIỚI THIỆU

    Tác giả Hoàng Phủ Ngọc Phan nguyên là sinh viên tranh đấu ở Huế thoát ly kháng chiến. Từ Miền Trung trôi dạt vào Sài gòn, về vùng kháng chiến Miền Đông, Miền Tây Nam Bộ, lên R, sang chiến trường Campuchia…Bút ký của ông là những trang viết để hình dung nét đặc trưng của những chiến trường mà tác giả đã đi và sống.
Nhận thức được tầm vóc lớn lao và tính chất bi hùng tráng của cuộc kháng chiến chống Mỹ ông tự biết dấu “cái tôi” nhỏ bé của mình trong cái “chúng ta”của người người lớp lớp. Điều mà ông không thể dấu là cách nghĩ, cách nhìn của một người chiến binh giải phóng xuất thân từ phong trào đô thị. Sự tổng hợp vốn sống từ ba vùng đô thị rừng núi và bưng biền trong tập bút ký Dưới ánh hỏa châu đã làm nên những nét phác thảo rất ấn tượng trên tấm địa đồ của những người đi tìm hình nước Một điều đáng chú ý,tác giả không gọi tập bút ký của mình là hồi ký mà gọi là hoài ký- có lẽ ông muốn gửi gắm vào thời trai trẻ của mình rất nhiều hoài niệm tốt đẹp.

Nhà Xuất Bản TRẺ -2012.


DƯỚI ÁNH HỎA CHÂU

HAPPY BIRTHDAY


HAI ĐÓA HOA QUỲNH


Nhớ  về các vị giáo sư người Đức
http://nguoilotgach.blogspot.com/2012/06/nho-ve-cac-vi-giao-su-nguoi-uc-o-ai-hoc.html
125K   View   Download  
 

Thành Phố Đèn Dầu

MỆ SEN
73K   View   Download  


 http://nguoilotgach.blogspot.com/2012/06/hoang-phu-ngoc-phan-me-hue.html

HỒ NƯỚC LONG LANH
PHUM CÙM RHU

(trích 10 bài từ 20 bài trong tập "Hoài ký")

*****


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét