cập nhật thông tin liên tục--đang nạp tư liệu

Thứ Tư, ngày 02 tháng 11 năm 2011

Tư liệu về Hoàng Sa-Trường Sa

(1)Xung đột trên Biển Đông không còn là nguy cơ tiềm ẩn (Bauvinal.info.free.fr)  Bauvinal.info.free.fr & thân hữu
 
Tác giả: Scott G. Borgerson
(Seas foundation.org )
Tác giả: Lưu Văn Lợi
NXB Công an Nhân dân, 1995

Tác giả: Monique Chemillier – Gendreau
NXB Chính trị Quốc gia, 1998
 
Tác giả Vũ Hữu San

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét